Məxfiliyinizin qorunması bizim üçün çox önəmlidir. Bu səbəblə bizimlə paylaşdığınız bütün şəxsi məlumatlarınızı hər zaman dəqiqliklə qoruyuruq. Biz - TVNET komandası məlumat nəzarətçisi olaraq, bu məxfilik və fərdi məlumatların mühafizəsi siyasəti ilə hansı şəxsi məlumatların hansı məqsədlə işlənəcəyi, işlənmiş məlumatların kimlərlə və nə üçün paylaşıla biləcəyi, məlumatların işlənməsi üsulumuz və hüquqi səbəblərimiz, emal edilmiş məlumatlarınızla bağlı hüquqlarınız haqqında sizi maarifləndirməyi hədəfləyirik.

ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN QORUNMASI PRİNSİPLƏRİ

ÜMUMİ PRİNSİPLƏR:

1.     Şəxsi məlumatlarını təqdim edən İstifadəçi bununla cari Məxfilik Siyasətinin müddəaları ilə razılaşır. Məxfilik Siyasətinin şərtləri ilə razılaşmadığınız təqdirdə Platformadan istifadə etməyi dayandırmalısınız.

2.     Şirkətdə fərdi məlumatların işlənməsi aşağıdakı prinsiplər əsasında həyata keçirilir:

       qanunauyğun və ədalətli əsasda;

       xüsusi, əvvəlcədən təyin edilmiş və qanuni məqsədlərə çatmaq üçün şəxsi məlumatların işlənməsinə məhdudiyyətlər;

       şəxsi məlumatların toplanması məqsədinə uyğun olmayan şəxsi məlumatların işlənməsinin qarşısının alınması;

       bir -biri ilə uyğunsuzluq yaradan məqsədlər üçün həyata keçirilən şəxsi məlumatları ehtiva edən məlumat bazalarının birləşdirilməsinin qarşısının alınması;

       yalnız emal məqsədlərinə cavab verən şəxsi məlumatların işlənməsi;

       işlənmiş şəxsi məlumatların məzmununun və həcminin göstərilən emal məqsədlərinə uyğunluğu;

       müəyyən edilmiş emal məqsədləri ilə əlaqədar artıq şəxsi məlumatların işlənməsinin qarşısının alınması;

       şəxsi məlumatların işlənmə məqsədləri ilə əlaqədar olaraq şəxsi məlumatların düzgünlüyünün, yetərliliyinin və aktuallığının təmin edilməsi;

       şəxsi məlumatların emal məqsədlərinə çatdıqda və ya bu məqsədlərə çatmaq ehtiyacını itirdikdə, Şirkət fərdi məlumatların pozulmasını aradan qaldıra bilmədikdə məhv edilməsi və ya şəxsiyyətdən çıxarılması.

3. Şirkət şəxsi məlumatları yalnız aşağıdakı şərtlərdən ən azı biri yerinə yetirildikdə emal edir:

       fərdi məlumatların emalı fərdi məlumat subyektinin onun şəxsi məlumatlarının emalına razılığı ilə həyata keçirilir;

       şəxsi məlumatların işlənməsi qanunla nəzərdə tutulmuş məqsədlərə çatmaq üçün, qanunla Şirkətə həvalə edilmiş funksiyaların, səlahiyyətlərin və vəzifələrin həyata keçirilməsi və yerinə yetirilməsi üçün zəruridir, məsələn: vergi orqanlarına və / və ya şəxsi məlumatların qorunmasını təmin edən səlahiyyətli orqanlara məlumatların açıqlanması;

       şəxsi məlumatların işlənməsi şəxsi məlumatların subyektinin iştirak etdiyi İstifadəçi Müqaviləsinin icrası üçün lazımdır;

       şəxsi məlumatların işlənməsi Şirkətin və ya üçüncü şəxslərin hüquqlarını və qanuni mənafelərini həyata keçirmək və ya şəxsi məlumatlar mövzusunun hüquq və azadlıqlarını pozmamaq şərti ilə sosial əhəmiyyətli məqsədlərə çatmaq üçün lazımdır;

       şəxsi məlumatların işlənməsi şəxsi məlumatların subyekti tərəfindən və ya onun istəyi ilə təmin edilən şəxslərin məhdudiyyətsiz dairəsinə daxil olmaqla həyata keçirilir;

       milli və / və ya beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun olaraq dərc edilməli və ya məcburi açıqlanmalı olan şəxsi məlumatların işlənməsi.

4. Bəzi hallarda, Şirkət məhsul və xidmətləri təmin etmək üçün Şirkətlə işləyən strateji tərəfdaşlara, podratçılara və ya Şirkətə istehlakçılara məhsul və xidmətləri satmaqda kömək edənlərə müəyyən şəxsi məlumat və bazanı təqdim edə bilər. Üçüncü tərəflərə yalnız lazımi xidməti göstərmək və ya tələb olunan əməliyyatı aparmaq üçün lazım olan minimum şəxsi məlumatları təqdim edirik.

   Şəxsi məlumatlar yalnız istehlakçılara məhsul və xidmətlər təqdim etmək, habelə bu məhsul və xidmətləri, müəyyən əlaqələri yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə veriləcəkdir. Bu cür məlumatlar marketinq məqsədləri üçün üçüncü tərəflərə verilməyəcək. Şəxsi məlumatlarınızı başqa məqsədlərdən ötrü istifadə etmək üçün şəxsi məlumatlarınızın işlənməsinə razılığınızı xahiş edəcəyik.

5. Şəxsi məlumatların xarici dövlətlərin hüdudlarında köçürülməsi Şirkət tərəfindən yalnız şəxsi məlumatların subyektinin şəxsi məlumatlarının transsərhəd köçürülməsinə razılığı ilə həyata keçirilə bilər.

  Şəxsi məlumatların transsərhəd köçürülməsinə başlamazdan əvvəl, Şirkət şəxsi məlumatların ötürülməsinin həyata keçirildiyi xarici dövlətin şəxsi məlumatların subyektlərinin hüquqlarının lazımi şəkildə qorunmasını təmin etməsinə borcludur.

6. Şəxsi məlumatların subyekti, şəxsi məlumatlarının təmin edilməsi qərarını verərək sərbəst şəkildə, öz iradəsi və öz maraqları daxilində işlənməsinə razılıq verir. Şəxsi məlumatların işlənməsinə razılıq, milli və / və ya beynəlxalq qanunvericilikdə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, alınma faktını təsdiqləməyə imkan verən hər hansı bir formada fərdi məlumat subyekti tərəfindən verilə bilər.

7. Şəxsi məlumat subyekti, əgər belə bir hüquq milli və / və ya beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun olaraq məhdudlaşdırılmırsa, şəxsi məlumatlarının emalı ilə əlaqədar məlumat almaq hüququna malikdir. Fərdi məlumatların subyekti, şəxsi məlumatların natamam, köhnəlmiş, qeyri-dəqiq, qeyri-qanuni yolla əldə edildiyi və ya göstərilən emal məqsədi üçün zəruri olmadığı halda, Şirkətdən hüquqlarını qorumaq üçün qanunla nəzərdə tutulmuş tədbirləri görmək məqsədi ilə şəxsi məlumatlarının aydınlaşdırılmasını, bloklanmasını və ya məhv edilməsini tələb etmək hüququna malikdir.

8. Əlaqə vasitələrindən istifadə edərək, potensial istehlakçı ilə birbaşa əlaqə quraraq malların, işlərin, xidmətlərin bazarda tanıdılması məqsədi ilə şəxsi məlumatların işlənməsinə yalnız şəxsi məlumatların subyektinin əvvəlcədən razılığı ilə icazə verilir.

9. Şirkət şəxsi məlumatları əldə etmək, dəyişdirmək, məhv etmək, zərərli bir kompüter proqramı ilə yoluxdurmaq, onu əvəz etmək və digər icazəsiz hərəkətlər etmək üçün qanun pozucularına məqsədyönlü şəkildə əlverişsiz şərtlər və aşılmaz maneələr yaratmaq üçün aşağıdakı təşkilati və texniki tədbirləri tətbiq edir:

       şəxsi məlumatların işlənməsini və qorunmasını təşkil edən məsul şəxslərin təyin edilməsi;

       şəxsi məlumatlara çıxışı olan işçilərin tərkibinin məhdudlaşdırılması və tənzimlənməsi;

       işçilərin şəxsi məlumatların işlənməsi və qorunması ilə bağlı milli və / və ya beynəlxalq qanunvericiliyin tələbləri və Şirkətin qaydaları ilə tanışlığı;

       oğurluq, dəyişdirmə, icazəsiz kopyalama və məhv etmə istisna olmaqla, maddi məlumat daşıyıcılarının uçotunun və saxlanmasının və onların dövriyyəsinin təmin edilməsi;

       fərdi məlumatların emalı zamanı onların təhlükəsizliyinə təhdidlərin müəyyən edilməsi, onların əsasında təhdid modellərinin formalaşdırılması;

       müvafiq informasiya sistemləri sinfi üçün təhlükə modelinə əsaslanan fərdi məlumatların qorunması sisteminin inkişafı;

       informasiya təhlükəsizliyi vasitələrindən istifadənin hazırlığını və səmərəliliyini yoxlamaq;

       məlumatların emalı və mühafizəsi üçün istifadəçilərin informasiya ehtiyatlarına, proqram təminatına və avadanlıqlarına icazə verən icazə sisteminin tətbiq edilməsi;

       fərdi məlumatların informasiya sistemlərindən istifadə edənlərin hərəkətlərinin qeydiyyatı və uçotu;

       İstifadəçinin şəxsi məlumatları olan informasiya sisteminə girişin parolla qorunması;

       açıq rabitə kanalları üzərindən ötürülmə və kompüter daşıyıcılarında saxlanılması zamanı şəxsi məlumatların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün zəruri hallarda məlumatların kriptoqrafik qorunması vasitələrinin istifadəsi;

       antivirus nəzarətinin həyata keçirilməsi, korporativ şəbəkəyə zərərli proqramların (virus proqramlarının) daxil edilməsinin qarşısının alınması;

       şəxsi məlumatların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün müəyyən edilmiş tələblərin pozulması və ya pozulması üçün ilkin şərtlər yaradan şirkətin korporativ şəbəkəsinə müdaxilələrin aşkar edilməsi;

       fərdi məlumatların mühafizəsi sisteminin mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə edilməsi;

       məlumatların milli ehtiyat platforması olmaqla ehtiyat nüsxəsinin saxlanılması;

       icazəsiz giriş nəticəsində dəyişdirilmiş və ya məhv edilmiş şəxsi məlumatların bərpasını təmin etmək;

       şəxsi məlumatların məlumat sistemlərində istifadə olunan informasiya təhlükəsizliyi vasitələrindən istifadə edərək işçilərə təlimat vermək və onlarla işləmək qaydalarını aydınlatmaq;

       istifadə olunan informasiya mühafizə vasitələrinin, onlar üçün əməliyyat və texniki sənədlərin uçotu;

       müəyyən edilmiş qaydada uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurundan keçmiş məlumatların qorunması vasitələrindən istifadə;

       İstifadəçi hərəkətlərinin monitorinqi, şəxsi məlumatların təhlükəsizliyi tələblərinin pozulması ilə bağlı işlərin aparılması;

       fərdi məlumatların emalı üçün texniki vasitələrin mühafizə olunan ərazidə yerləşdirilməsi.

10. Şirkət istifadəçilərin razılığı olmadan Məxfilik Siyasətinə dəyişiklik etmək hüququna malikdir. Məxfilik Siyasətinin yeni nəşri Platformada yerləşdirildiyi andan qüvvəyə minir.

11. Şirkətin Məxfilik Siyasəti və ya Şirkət tərəfindən məlumatların emalı ilə bağlı hər hansı sualınız varsa, saytda qeyd edilən əlaqə vasitələri ilə bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

12. İstifadəçilər, şəxsi məlumatlarının istifadəsi ilə əlaqədar istəkləri, şəxsi məlumatların işlənməsinə razılığın ləğv edilməsini bu müddəanın Ümumi müddəalar bölməsində göstərilən ünvana göndərmək də daxil olmaqla, istəklərini Operatora göndərmək hüququna malikdirlər.

İstifadəçi tərəfindən göndərilən sorğu, Dəstək Xidmətinə sorğu göndərmək Qaydaları ilə müəyyən edilmiş tələblərə uyğun olmalıdır, yəni:

       İstifadəçinin və ya onun nümayəndəsinin əsas şəxsiyyət sənədinin nömrəsi;

       göstərilən sənədin verildiyi tarix və verən orqan haqqında məlumat;

       İstifadəçinin Operatorla münasibətlərdə iştirakını təsdiq edən məlumatlar (xüsusən, e-poçt məlumatları və İstifadəçinin şəxsi hesabındakı məlumatlar);

       İstifadəçinin və ya onun nümayəndəsinin imzası;

       Əlaqə nömrəsi;

Operator, sorğunun alındığı gündən 30 gün ərzində İstifadəçinin sorğusuna cavab verməyi öhdəsinə götürür.